Groep 1-2

 

                                                                                           

Groep 1-2 bestaat uit twee groepen, groep 1/2A en groep 1/2B. Het zijn twee zelfstandig draaiende groepen, maar werken samen. Dit betekent dat in beide groepen hetzelfde les aanbod plaatsvindt. De juffen werken nauw samen om een zo goed mogelijk programma aan te bieden. U kunt dan denken aan lessen op taal- en rekengebied, maar ook wat betreft liedjes leren, motorische vaardigheden en sociale vaardigheden. Ook de iPad wordt hierbij ingezet voor de zelfstandige verwerking van werkjes waarover de kinderen instructie hebben gehad. Op de iPad staan diverse educatieve “apps” klaar voor de kinderen om mee te oefenen.  Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich op eigen niveau kunnen ontwikkelen, zich veilig voelen om zo tot leren te komen en leren samen te werken. Leren omgaan met elkaar is daar een belangrijk onderdeel van.