Parro

Om de communicatie met u als ouder optimaal te laten verlopen maken wij gebruik van Parro. Deze samenwerking biedt veel mogelijkheden om digitaal met elkaar te communiceren. De gegevens van school, leerkrachten, ouders en kinderen zijn uitsluitend toegankelijk via unieke inlogcodes. De inlogcode ontvangt u via het mailadres dat u aan school heeft doorgegeven.