Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.15 tot 14.15 uur, woensdag van 8.15 tot 12.00 uur. Tussen de middag eten de kinderen gezamenlijk op school (met uitzondering van de woensdag) onder leiding van de eigen meester of juf.

Bijzonderheden:
- De deuren gaan vijftien minuten vóór de aanvang van de lessen open. Het is de bedoeling dat de kinderen dan direct naar hun groep gaan.  De groepen 1 t/m 4 gebruiken de kleuterbouw ingang aan de zijde van de zandbak. De groepen 5  t/m 8 gebruiken de hoofdingang aan de kant van de vlaggenmast.
- In de hal bij de ingang trekken de kinderen hun schoenen uit en plaatsen deze in de daarvoor bestemde rekken. Bij voorkeur trekken ze dan sloffen of slippers aan voor in de klas.
- De kinderen van groep 1-2 zijn verplicht slippers of sloffen aan te doen in verband met de kans op uitglijden.
Wij willen graag op tijd beginnen. Als u uw kind brengt, wilt u dan om 8.15 uur het lokaal verlaten?