Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.15 tot 14.15 uur, woensdag van 8.15 tot 12.00 uur. Tussen de middag eten de kinderen gezamenlijk op school (met uitzondering van de woensdag) onder leiding van de eigen meester of juf.

Bijzonderheden:

  • De deuren gaan vijftien minuten vóór de aanvang van de lessen open. Het is de bedoeling dat de kinderen dan direct naar hun groep gaan.  De groepen 1 t/m 4 gebruiken de kleuterbouw ingang aan de zijde van de zandbak. De groepen 5  t/m 8 gebruiken de hoofdingang aan de kant van de vlaggenmast.
  • In de hal bij de ingang trekken de kinderen hun schoenen uit en plaatsen deze in de daarvoor bestemde rekken. Bij voorkeur trekken ze dan sloffen of slippers aan voor in de klas.
  • De kinderen van groep 1-2 houden hun schoenen aan.
  • Dit schooljaar starten we in de groepen 4 t/m 8 met “Binnen is beginnen”. Wat betekent dit:
  • We willen graag dat de kinderen een rustige start van de dag maken. Een rustige start geeft ook rust voor de dag. Dat betekent dat als de kinderen  ’s morgens de klas binnen komen, ze direct beginnen met de opdracht die voor ze klaar ligt. We verzoeken de ouders dan ook om buiten de klas afscheid van uw kind te nemen, zodat de kinderen als ze eenmaal binnen in de klas zijn, meteen rustig kunnen beginnen.
  • Voor de kleuters verandert er niks. Daar waren de ouders al gewend dat de kinderen bij binnenkomst direct aan een activiteit beginnen. Daar mogen de ouders dan tot 8:10 uur (de eerste bel) nog even bij blijven om te kijken of te helpen.