MR

Medezeggenschapsraad (MR)             

Op onze school functioneert een medezeggenschapsraad. In deze raad hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting. Dit aantal is gebaseerd op het aantal leerlingen op onze school. De directeur is als “gast” bij elke vergadering aanwezig. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn in het kort: meepraten, -denken en -beslissen over alle zaken die de school betreffen. De MR kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de schoolleiding en is noodzakelijk voor het goed functioneren van de school. De leden voor de MR worden eens per twee jaar gekozen. Voorzitter van de MR is Jeroen van der Heijden, mr@argonaut.asg.nl