Kanjerschool

In een klas is het van groot belang dat ieder kind het gevoel heeft dat het wordt geaccepteerd en gerespecteerd. Van en met elkaar leren staat hierbij centraal. Bij al deze aspecten begeleiden wij de kinderen in het proces om zelfstandig te zijn of te worden in hun denken en doen. Via de “Kanjertraining” werken wij in een doorgaande lijn aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hiermee wordt sociale rust geborgd en kunnen leerlingen zich concentreren op het vergaren van kennis, kunde en (sociale)vaardigheden.

Pestprotocol Kanjertraining.