Zorg

Vanaf het moment dat uw kind bij ons op school komt, volgen wij de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig totdat uw kind de school verlaat, onder andere via ons leerlingvolgsysteem. Waar nodig, nemen we maatregelen om uw kind extra zorg te geven. In eerste instantie wordt er naar gestreefd dit op de eigen school te verstrekken.

De intern begeleider op onze school, Helga Pet, ondersteunt en adviseert de leerkrachten in de begeleiding van leerlingen die extra hulp nodig hebben. Ook heeft de school een zorgteam waarin verschillende deskundigen onder leiding van de intern begeleider samen werken. Mocht het probleem niet in de school op te lossen zijn, dan zijn er verschillende instanties die kunnen begeleiden bij de zorg van uw kind.

Schoolondersteuningprofiel Argonaut.