Leerlingenraad

Wij vinden de mening van kinderen over schoolzaken belangrijk. Binnen onze school is er dan ook een leerlingenraad die bestaat uit groepsvertegenwoordigers. Vanaf groep 5 kiest elke groep aan het begin van het schooljaar een vertegenwoordiger. De kinderen geven zelf en na overleg met hun groep, de onderwerpen aan. De leerlingen raad vergadert ongeveer 1 x in de 6 weken. De leden van de leerlingenraad informeren de klas in de klassenkring. 

De leerlingenraad bestaat nu uit: Jacey (5), Jahnaily (6), Ola (7) en Frederique (8).