Digitaal onderwijs

Digitaal werken neemt een steeds belangrijker plaats in binnen het onderwijs. Een tablet en de computer bieden voor kinderen uitstekende mogelijkheden om zelfstandig leerstof te verwerven en verwerken. Wij gebruiken in de groepen 4 t/m 8 Chromebooks bij de verwerking van de opgaven bij rekenen, taal en begrijpend lezen. We werken hierbij met de methodes Wereld in Getallen Digitaal, Taal Actief Digitaal en Nieuwsbegrip. Iedere leerling heeft de beschikking over een Chromebook. Deze worden door de school beschikbaar gesteld.

In de groepen 1/2 en 3 wordt gewerkt met tablets en laptops.

Digitale schoolborden en LCD schermen zijn te vinden in de groepen 1 t/m 8. Hiermee kunnen leerkracht en kinderen de wereld van het internet de klas inhalen, schooltelevisie bekijken, instructielessen software matig ondersteunen, presentaties geven en geschreven teksten opslaan voor een volgend gebruik.