Ziekmelden

Als uw kind ziek is, of om een andere redenen niet naar school kan, dan kunt u ons ’s ochtends tussen 7.45 en 8.15 uur bellen op telefoonnummer: (036) 533 48 63 en kunt u een bericht inspreken. Of een melding via Parro ons digitale ouder communicatie syteem.
Een bezoek aan de tandarts, dokter, etc. graag vooraf melden aan de juf of meester. Verzoeken om verlof voor bijzondere omstandigheden, zoals huwelijk, jubilea etc., moeten schriftelijk worden ingediend op het daarvoor bestemde formnulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de directie of de administratie.