Almeerse Scholen Groep

De Argonaut maakt onderdeel uit van de Almeerse Scholen Groep. De Almeerse Scholen Groep is een openbare onderwijsorganisatie met meer dan veertig basisscholen en acht scholen voor voortgezet onderwijs. De ASG richt zich altijd op het optimaliseren van het onderwijs. Zo wil de Almeerse Scholen Groep voor ieder kind tussen de 4 en 18 jaar op maat gesneden onderwijs aanbieden in een vertrouwde omgeving, waarbij de onderwijskwaliteit van groot belang is.

De Argonaut maakt deel uit van een cluster bestaande uit elf openbare scholen. Deze scholen zijn: de Argonaut, Caleidoscoop, Digitalis, Hasselbraam, Heliotroop, Kameleon, Montessorischool-Stad, -Muziekwijk, -Parkwijk, Polygoon en Zevensprong. Aan het hoofd van dit cluster staat Arnica Derkink, de clusterdirecteur. Zij houdt zich voornamelijk bezig met algemeen, beleidsmatige zaken.

Op de afzonderlijke scholen in het cluster is de directeur eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de school. Directeur van de Argonaut is Joost de Bruin