Visie

Op de Argonaut zorgen we ervoor dat de talenten van kinderen zo optimaal mogelijk ontwikkeld worden. Een goede beheersing van de basisvaardigheden (taal/lezen en rekenen) is daarvoor een eerste vereiste. De Argonaut heeft als doel kinderen te helpen kennis en vaardigheden te ontwikkelen, die ze in hun latere leven nodig hebben. Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Een rustige en veilige sfeer, waarin leerlingen, leerkrachten en ouders open met elkaar omgaan.
  • Opbrengst gericht werken. Het aanleren van de basisvaardigheden met behulp van erkende methodes voor Taal en Rekenen. Wij streven naar optimale ontplooiing van ieders mogelijkheden. Goede resultaten vinden wij belangrijk.
  • Wij stimuleren zelfstandig werken, waarbij vanaf groep 4 gebruik wordt gemaakt van Chromebooks (soort laptops) voor de verwerking van de opdrachten. 
  • Samenwerken, leren van en met elkaar.
  • Zorgdragen voor een doorgaande lijn binnen de school, maar ook naar het voortgezet onderwijs.
  • Ruimte en aandacht voor verschillen tussen kinderen. Onderwijs op maat voor elke leerling! Hierbij speelt het gebruik van chromebooks een grote rol.
  • Zorg voor de kinderen in de relatie tot bewegen, sport, cultuur en gezondheid.