OR

De ouderraad heeft tot taak de rol van de ouders in de school te coördineren en te stimuleren. Regelmatig komt de OR, bestaande uit elf ouders, bijeen om allerlei zaken te regelen en/of voor te bereiden, zoals schoolfeesten, de algemene ouderavond, het beheer van de ouderbijdrage en het adviseren van schoolleiding en MR-leden. Bij deze bijeenkomsten zijn ook twee leerkrachten van school aanwezig. Voorzitter van de OR is Huibertine Schaap en penningmeester is Carina Drost. Het e-mailadres: or@argonaut.asg.nl

Het bankrekeningnummer van de Ouderraad is:

NL 38 INGB 0002 2895 06

Op dit rekeningnummer kunt u de activiteitenbijdrage overmaken: 45 euro per leerling.