Een dag op de Argonaut

De deuren gaan om 8 uur open en de kinderen gaan naar hun eigen leerkracht. Om 8.15 uur beginnen de lessen.
De groepen 1/2, 3 en 4 blijven de hele dag bij hun eigen leerkracht.
De groepen 5, 6, 7 en 8 beginnen in hun eigen groep bij hun vaste leerkracht. Deze geeft les in rekenen, lezen, begrijpend lezen, taal en spelling.
De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur&techniek en Engels worden in de middag door specialisten gegeven. De leerlingen blijven dan in hun eigen groep en de leerkrachten wisselen om hun eigen vak te geven.
Maandagmiddag en vrijdagmiddag worden er creativiteitscursussen gegeven waarbij ook ouders helpen. Maandagmiddag voor de groepen 1 t/m 4 en vrijdagmiddag voor de groepen 5 t/m 8.