Belangrijke adressen

OBS de Argonaut

Zaagvisplantsoen 32
1317 HP  Almere
Telefoon:                                                         (036) 533 48 63
E-mail:                                                             info@argonaut.asg.nl
Website:                                                          www.argonaut.asg-almere.nl
 

Almeerse Scholen Groep                 
Randstad 20 – 31
1314 BC  Almere
Postbus 60276
1320 AH  Almere
Telefoon:                                                         (036) 540 63 63

Vertrouwenspersonen             
Mieke Roos
Helga Pet
Sandra Meeuwis
Telefoon (vóór of na schooltijd):                         (036) 533 48 63

Leerplichtambtenaar                      
Wilma van der Eijken
Postbus 200
1300 AE  Almere
Telefoon:                                                           14036

Inspectie voor het basisonderwijs 
Postbus 10048
8000 GA  Zwolle
Telefoon:                                                         (038) 469 54 00

Jeugdgezondheidszorg Flevoland (o.a. schoolarts)

Boomgaardweg 4
1326 AC  Almere
Telefoon:                                                         (088) 002 99 20

Logopedie op scholen                     
GGD Flevoland
Afdeling Jeugdgezondheidszorg/Logopedie
Boomgaardweg 4
1326 AC  Almere
Telefoon:                                                         (088) 002 99 20